Boulebanan 2018

Utveckling och renovering av byalagets boulebana i Hörte hamn.

Ur Skurups Sparbanks "Miljonen" tilldelades bylaget medel för att uveckla boulebanan och göra den mer tillgänglig för besökare i hamnen, läs mer här.

Här visas några bilder hur arbetet fortgick under hösten 2018.

Åter till bildgalleri

 • DG13.JPG

  Slutresultat! Det har blivit fint med nya sarger och ny beläggning.

 • BB01.JPG

  Ny fin vy över boulebanan

 • BB02.JPG

  De gamla sargerna är borttagna

 • BB03.JPG

  Gräskanterna är utjämnade och ogräset är borttaget

 • BB04.JPG

  Sargerna var murkna

 • BB05.JPG

  De gamla telefonstolparna har gjort sitt

 • BB06.JPG

  En ny fin sarg är på plats!

 • BB08.JPG
 • BB07.JPG

  Snyggt och prydligt.

 • BB09.JPG

  Sargen är väl förankrad.

 • DG10.JPG

  Anpassat för rullstol och arbetsmaskner

 • DG11.JPG

  Fin vy över vattnet

 • DG12.JPG

  Hoddorna i bakgrunden