Om Dybecks Byalag

Ellaskålen som tidigare har funnits på Dybäcks slott.

Finns idag i Svaneholms museums samlingar.

Ursprungligen fanns bara den "magiska" ellaskålen som består av en knäskål eller ryggkota från ett större djur.

Om någon drabbades av sjukdom, fick personen i fråga dricka daggen som samlats i ellaskålen en natt med fullmåne.

Vederbörande hade då stora chanser att återfå hälsan.

Benskålen fick en värdig inramning i rent silver.

Den föreställer en vätte som står på en gravhög.

Den "magiska" ellaskålen

Länk till byalagets dokument och stadgar 

Byalagsrådet i Skurups Kommun, dokument och minnesanteckningar

 

Dybecks Byalag bildades 1995.

Målsättning

Dybecks byalag är en ideell förening med syfte att vårda landskap, kulturhistoria och bebyggelse samt verka för social gemenskap och människors trivsel i sin egen bygd.

 

Styrelse 2019

Viveca Kristiansen    Ordförande   0411-53 24 64
Hans Hallgren    Vice ordförande    
Birgitta Persson    Sekreterare    
Catrine Mild    Kassör   kassor@dybecksbyalag.se
Bernd Becker    Ledamot    
Stig Spangsberg    Ledamot    
Kristina Alwén    Ledamot    
Susanna Lanelius    Ledamot    
  __________________        
Marie Hoolmé    Valberedning    info@toftebokalkon.se
Anita Bergström    Valberedning  

 070-964 74 32

 __________________        
Kent Olsson   Revisor    
Stig Hall   Revisor    

 

Stöd byalaget, bli medlem!

Som medlemmar är alla välkomna som bor i Dybäck, är födda i Dybäck eller eljest vill acceptera och verka för Dybecks Byalags målsättning.

Årsavgift 100 kr/person eller 200 kr/familj

Insättes på Bankgiro 5383-2903 eller via Svish 123 381 51 49

Glöm inte att ange namn, postadress och telefonnummer samt gärna e-postadress på inbetalningskortet.

e-post

info@dybecksbyalag.se

Postadress

c/o Kristiansen, Sjövägen 3 Bingsmarken, 274 54 Skivarp

Säte och org.nummer

Föreningen har sitt säte i Skurups Kommun, organisationsnumret är 848001-0647