Vad är byalagsrådet?

 

Läs mer på Skurups Kommuns hemisda

www.skurup.se/byalag

Byalagsrådet är en sammanslutning av byalag i Skurups kommun där målet är att bevaka och tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor.

Byarna som idag är representerade i byalagsrådet är Abbekås, Dybeck, Västra Nöbbelöv, Rydsgård, Skivarp och Slimminge.

Byalagsrådet fungerar som kontakt mellan byarna och kommunen och är remissorgan för kommunala angelägenheter på landsbygden.

Rådet sammanträder kvartalsvis, eller vid behov, och sammanträffar med kommunen kvartalsvis.

 


 

 
Minnesanteckningar från byalagsrådet den 14 december 2017  
Minnesanteckningar från byalagsrådet den 26 september 2017
Minnesanteckningar från byalagsrådet den 15 juni 2017

Minnesanteckningar från byalagsrådet den 23 februari 2017

På byalagsrådet den 17 november 2016 berättade kommunstyrelsens ordförande Pierre Esbjörnsson
om Skurups kommuns framtida byggnadsplaner. Titta på bilderna i pdf-filen till höger

 
Minnesanteckningar från byalagsrådet den 17 november 2016  
Minnesanteckningar från byalagsrådet den 14 juni 2016  
Minnesanteckningar från byalagsrådet den 7 mars 2016