Bylagsråd

Vad är byalagsrådet?

Byalagsrådet är en sammanslutning av byalag i Skurups kommun där målet är att bevaka och tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor.
Byarna som idag är representerade i byalagsrådet är Abbekås, Dybeck, Västra Nöbbelöv, Rydsgård, Skivarp och Slimminge.

Byalagsrådet fungerar som kontakt mellan byarna och kommunen och är remissorgan för kommunala angelägenheter på landsbygden.
Rådet sammanträder kvartalsvis, eller vid behov, och sammanträffar med kommunen kvartalsvis.
Byalagen är ideella föreningar som arbetar för bygdens bästa. De enskilda byalagen arbetar för att tillvarata byarnas traditioner och kultur och anordnar t.ex. fester, underhållning och hemvändardagar.

Länk till Skurups kommun

åter till Om byalaget

Rulla till toppen