Styrelsen

Dybecks byalags styrelse anno 2019
Styrelsen 2023

Vakant

ordförande

Vakant

vice ordförande

Birgitta Persson

sekreterare och sammankallande

072-398 52 08

Hans Hallgren

ekonomiansvarig

Bo Ljungberg

ledamot

Leif Jonholm

ledamot

Viveca Kristiansen

adjungerad

073-833 24 64
kassor@dybecksbyalag.se

Bertil Nilsson

valberedning, sammankallande

070-653 20 39

valberedning

Björn Hortevall

revisor, sammankallande

revisor

åter till Om byalaget

Rulla till toppen