Styrelsen

Dybecks byalags styrelse anno 2019
Styrelsen 2022

Vakant

ordförande

Vakant

vice ordförande

Birgitta Persson

sekreterare och sammankallande

072-398 52 08

Bernd Becker

ekonomiansvarig

kassor@dybecksbyalag.se

Vakant

ledamot

Bo Ljungberg

ledamot

Leif Jonholm

ledamot

Jane Törnqvist

ledamot

Viveca Kristiansen

adjungerad

073-833 24 64

Bertil Nilsson

valberedning, sammankallande

070-653 20 39

Hans Hallgren

valberedning

Björn Hortevall

revisor, sammankallande

Hans Hallgren

revisor

åter till Om byalaget

Rulla till toppen