Styrelsen

Dybecks byalags styrelse 2019
Styrelsen 2021

Vakant

ordförande

Vakant

vice ordförande

Birgitta Persson

sekreterare och
sammankallande

072-398 52 08

Catrine Mild

kassör

kassor@dybecksbyalag.se

Bernd Becker

ledamot

Johan Lister

ledamot

Bo Ljungberg

ledamot

Leif Jonholm

ledamot

Jane Törnqvist

ledamot

Bertil Nilsson

valberedning

070-653 20 39

Viveca Kristiansen

valberedning

073-833 24 64

Hans Hallgren

valberedning

Kent Olsson

revisor

Stig Hall

revisor

åter till Om byalaget

Rulla till toppen