Styrelsen

Dybecks byalags styrelse 2019
Styrelsen 2020

Vakant

ordförande

Vakant

vice ordförande

Birgitta Persson

sekreterare och
sammankallande

072-398 52 08

Catrin Mild

kassör

kassor@dybecksbyalag.se

Kristina Alwén

ledamot

Bernd Becker

ledamot

Johan Lister

ledamot

Bo Ljungberg

ledamot

Stig Spangsberg

ledamot

Jane Törnqvist

ledamot

Marie Hoolmé

valberedning

info@toftebokalkon.se

Anita Bergstöm

valberedning

070-964 74 32

Kent Olsson

revisor

Stig Hall

revisor

åter till Om byalaget

Rulla till toppen