Extra medlemsmöte den 21 augusti

illustrationsbild från pixabay.com

Havsbaserad vindkraft 8 km utanför kusten?

Frågan är aktuell då företaget Kustvind AB nu kontaktar olika intressenter från kommun till byalag och vill samråda om en etablering.
Från Kustvind AB framförs önskemål om samråd kring planer på havsbaserad vindkraftsetablering i territorialhavet i Trelleborgs och Skurups kommun. Vindkraftsparken planeras omfatta upp till 33 vindkraftverk och ska ligga cirka 8 km utanför kustlinjen mellan Smygehuk och Abbekås.

Med anledning av att byalaget tidigare haft åsikter om vindkraft framkom på senaste årsmötet önskemålet att byalagets medlemmar ska göra ett gemensamt uttalande. Kustvind önskar svar senast 31 augusti 2021

Kallelse till extra medlemsmöte angående vindkraftsetablering lördagen den 21 augusti 2021 kl 10.00 i Hörte hamn (boulebanan)
Tag gärna med egen stol till mötet

Vill du läsa handlingarna som Kustvind sänt ut, gå till www.kustvind.se/samrad/
En sammanfattning finns på sid 2-3 i samrådsunderlaget.

Vid senaste årsmötet beslutades att låta styrelsen bereda ett samrådsvar och ta upp det till diskussion på ett extra medlemsmöte för byalagets slutliga ställningstagande.

Tillägg 18 aug: Styrelsens förslag till svar på samrådet är nu utsänt till byalagets medlemmar via e-post, saknar du mejlet hör av dig till info@dybecksbyalag.se eller ring 072-398 52 08

På styrelsens uppdrag
Birgitta Persson

Extra medlemsmöte den 21 augusti
Rulla till toppen